Isı izleme ile ısıtma uygulamalarında özel bir elektrikli ısıtıcı kablo; tankın, borunun veya enstrümanların etrafına sarılarak içerisinden akım geçirilir, ve elektrik enerjisi bu kabloda ısı enerjisine dönüşür. Elektrikli ısı izleme, endüstriyel tesisleri uzun yıllardır kullanılan buharlı, sıcak sulu veya kızgın yağlı ısıtma sistemlerin yerini almaktadır.

Isı İzleme sistemlerinin, diğer ısıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında birçok avantajı bulunmaktadır:

 • Sıcaklık kontrolü çok kolaydır. Isı İzleme sistemlerinde sıcaklık elemanı ile bir veya birçok noktadan ölçüm yapılabilir. Ve sıcaklık kontrolü klasik buharlı ısıtma sistemlerindeki gibi yüksek maliyetli değildir.
 • Bakım maliyeti sıfırdır. Isı İzleme sistemlerinde, ısıtıcı kabloya dışardan zarar verilmedikçe sistem arızaya girmez. Kendinden regüleli ısıtıcı kablolar sıcaklık kontrolü gerektirmez ve ömürleri çok uzundur.
 • Enerji tasarrufu sağlar. Sistem sürekli devrede değildir. Sıcaklık kontrolü sayesinde sürekli enerji sarfiyatının önüne geçilmiş olunur.
 • En ucuz ısıtma yöntemidir. Isı İzleme sistemlerinin işletme maliyeti buhar ile ısıtmaya göre 3 kat daha ucuzdur.

Isı İzleme sistemlerinin uygulama alanları:

 • Elektrikli tank ısıtma
 • Elektrikli boru hattı ısıtma
 • Yangın hidrant hattı ısıtma
 • Doğal gaz hattı ısıtma (BDT ülkeleri)
 • Enstruman ısıtma
 • Vana ve/veya pompa ısıtma
 • Kimyasal depolama birimleri ısıtma vb.